Top- og bundlinieoptimering

For at tilfredsstille markedets stigende krav til fleksibilitet og forandringsparathed, står mange virksomheder overfor en udfordring i forhold til at optimere deres drift og ageren i markedet.

Med den rette strategi får virksomhederne mulighed for at udnytte markedets bevægelser og skabe forudsætninger for en fremtidig vækst og god position under konstant hensyntagen til en tilfredsstillende bundlinie.

Et samarbejde med IMC
Dialogen tager altid udgangspunkt i de overordnede strategier, sammenholdt med de vigtigste nøgletal og handleplaner. Sammen med direktionen og evt. også bestyrelsen gennembryder vi virksomhedens strategier for at afdække mulige resultat- og indsatsområder på kort og lang sigt.
Fokusområderne omsættes til konkrete handleplaner for implementering af virksomhedens strategi, således at implementeringsprocessen forløber mest hensigtsmæssigt, er overskuelig og resultatet succesfuldt.

For yderligere oplysninger vedrørende ovenstående, venligst kontakt:
Thomas Okkels

Mobil: 53 73 17 60
Email: tho@imc-consulting.dk

Comments are closed