Fra strategi til handling

Erfaringen viser at ni ud af ti virksomheder fejler, når de strategiske planer skal realiseres i praksis.
Dette skyldes bl.a. at hovedparten af de værdiskabende processer er uhåndgribelige og svære at måle og kommunikere. Det skyldes også, at virksomheden, markedet og kundernes krav forandrer sig i et stadigt stigende tempo.

Dette betyder, at det er endnu vigtigere at holde fokus på målene og samtidig vælge – og implementere – den rigtige strategi.

For at sikre at de rigtige strategiske beslutninger bliver truffet og at handleplanerne bliver ført ud i livet er en solid viden om virksomhedens omgivelser nødvendig, men hvilken viden har netop du brug for i din virksomhed?

Det spørgsmål er vi i stand til at afdække sammen med dig og sikre, at du træffer de rigtige strategiske beslutninger samt sikre at beslutningerne fører til handlinger der afspejles i bundlinien.

For yderligere oplysninger vedrørende ovenstående, venligst kontakt:
Thomas Okkels

Mobil: 53 73 17 60
Email: tho@imc-consulting.dk

Comments are closed