Organisationsanalyser

Organisationsanalyser i samarbejde med IMC Business Consulting A/S kan være altomfattende eller vedrøre elementer som:

  • Organisatorisk effektivitet
  • Strukturer
  • Systemer
  • Funktionsområder
  • Arbejdsprocesser
  • Tilfredshedsundersøgelser
  • Klimaanalyser

Til analyse af de oplistede elementer tilbyder vi velafprøvede værktøjer og metoder, hvormed vi i samarbejde med vore kunder kan blotlægge eventuelle indsatsområder og udviklingspunkter.

For yderligere oplysninger vedrørende ovenstående, venligst kontakt:
Thomas Okkels

Mobil: 53 73 17 60
Email: tho@imc-consulting.dk

Comments are closed