Rekruttering og udvælgelseskurser

Foretrækker du selv at stå for rekrutteringsprocessen men oplever, at det er vanskeligt at sikre at kvaliteten bliver ensartet høj og stabil og at rekrutteringsforløbene munder ud i ansættelse af den korrekte kandidat?
Til optimering af rekrutteringskompetencen i virksomheder, der vil selv, tilbyder vi skræddersyede uddannelsesforløb i systematisk rekruttering og udvælgelse.

Disse forløb tager udgangspunkt i en analysefase, som benyttes til en virksomhedsspecifikation af undervisningen og målretning af materialet for at opnå størst mulig effekt for virksomhedens deltagere. Som regel vil et uddannelsesforløb dog indeholde følgende elementer:
Udarbejdelse af jobprofil, screening af indkomne ansøgninger, udvælgelse af kandidater, forberedelse til 1. samtale.

  • Gennemførelse af 1. samtale med udgangspunkt i formål og målsætning for samtalen, samt kommunikationsformer, spørgeteknik samt tackling af vanskelige kandidater. Udvælgelse af kandidater til anden samtale.
  • Gennemførelse af 2. samtale, herunder forberedelse, målsætninger for samtalen, gennemførelse, samt afslutning.
  • Gennemførelse af referencetagning, herunder opmærksomhedspunkter.
    Udvælgelse af rette kandidat.

 

For yderligere oplysninger vedrørende ovenstående, venligst kontakt konsulent: Christian Strøyberg på tlf: 46 74 10 64

Comments are closed