Regnskabs- og administrationschef

Regnskabs- og administrationschef

til fortsat udvikling af produktions- og handelsvirksomhed

 

IMC Business Consulting A/S samarbejder med en virksomhed, som søger en Regnskabs- og administrationschef, der skal bistå virksomhedens ejer og nøglemedarbejdere med at fortsætte den igangværende hastige udvikling af virksomheden.

Virksomheden er ikke blot en traditionel produktionsvirksomhed, men en ordreproducerende service- og handelsvirksomhed, der både leverer store serier og meget små enkeltdele indenfor en bred vifte af forskellige glasprodukter. Dertil har virksomheden et af landets mest velassorterede råvarelagre.

Virksomheden med ca. 25 medarbejdere har produktion i Sønderjylland (ca. 2/3 af medarbejderne) og har ligeledes kontor i Storkøbenhavn (ca. 1/3 af medarbejderne). Virksomheden tilbyder den rigtige kandidat en lang række udfordringer, der understøtter såvel virksomhedens som ejerkredsens planer for udvikling af effektive systemer og vækst.

Blandt virksomhedens værdier er kundefokus, flad ledelsesstil og delegering af ansvar samt motivation af dygtige medarbejdere. Du vil få direkte reference til selskabets ejerkreds med blandt andet følgende ansvarsområder:

 • Regnskab og bogholderi: Du vil varetage driften af bogholderi, årsregnskab og indberetninger til diverse offentlige instanser samt administrationen af indkaldelser til generalforsamlinger. Herunder udarbejdelse af referater og oplæg til budgetter samt likviditetsstyring og -opfølgning. Dertil vil du være med til løbende at udvikle og effektivisere processer samt det elektroniske regnskab.
 • Analyser: Du vil stå for rapporteringen til ledelse, bestyrelse og bank. Hertil hører bl.a. udarbejdelse af løbende oversigter over igangværende projekter og investeringer, udarbejdelse af systemer til løbende præsentationer, udarbejdelse/vedligeholdelse af kostprisberegninger, efterkalkulation og investeringskalkuler, samt analyse af data, kunder, produkter og anvendelser i forhold til salgsoptimering.
 • HR-administration: Du vil få ansvaret for lønbogholderi, ferieregnskab og refusionsopgørelse samt udarbejdelse og vedligeholdelse af kontrakter og opgaver relateret hertil.
 • Anden administration: Du vil fungere som sparringspartner og deltage i møder med den øvrige ledelse. Hertil vil du stå for administrationen af støtteforløb og tilskudsordninger samt kontakten og forhandlingen med relevante samarbejdspartnere.
 • IT-administration: Du vil få ansvaret for IT-platformen og sikre, at den understøtter forretningen og bidrager til fortsat udvikling.
 • Du bliver et centralt bindeled mellem selskabets ejer, bestyrelsen og den øvrige organisation (salg og produktion). Du bliver en væsentlig inputgiver til ejerkredsen i en mellemstor og traditionsrig dansk virksomhed og kommer tæt på beslutningerne. Det er tanken, at den rette kandidat vil indgå i Ledergruppen.

Din profil og konkrete arbejdsopgaver

Du har minimum 3-5 års erfaring fra en lignende funktion. Din uddannelsesmæssige baggrund er HD, cand.merc.aud., cand.merc. (FIR), eller tilsvarende. Det er ikke et krav, at du har erfaring med alle ovenstående ansvarsområder.

Du skal have forståelse for og erfaring med:

 • Kontakt til og udarbejdelse af materiale til revisor i forbindelse med årsrapporten
 • Budgettering og fremskrivninger
 • Månedsrapportering – herunder afstemning, periodisering samt afvigelsesanalyser
 • Debitor, kreditor og likviditetsstyring
 • Momsafstemning og angivelse
 • ERP-system, og gerne UniConta
 • Lønadministration
 • Erfaring fra en produktionsvirksomhed og/eller projektvirksomhed er en fordel
 • Superbruger i Microsoft 365, Sharepoint, Teams, samt andre IT-hjælpeværktøjer
 • Du er ansvarsbevidst og har sans for detaljen, men evner samtidig at bevare et strategisk og helhedsorienteret perspektiv
 • Du er teamplayer med gode kommunikations- og samarbejdsevner på alle niveauer i organisationen
 • Du besidder en evne til at fungere praktisk med mange bolde i luften og bevarer overblik og sund fornuft, også i travle perioder
 • Du er god til at formidle dig på skrift og i tale på både på dansk og engelsk
 • Løn efter kvalifikationer

Interesseret?

IMC Business Consulting A/S håndterer rekrutteringsprocessen for virksomheden. Ønskes yderligere oplysninger kontakt da venligst Thomas Okkels på tlf. 53 73 17 60. Kan du se dig selv i ovenstående, så send dit CV på tho@imc-consulting.dk. Bemærk at du får svar til den mail, du sender fra.

Comments are closed